Letter from His Holiness Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje (SL)

by Wangdu on 6 November, 2015

Zelja mi je da se iskreno zahvalim na uspješnom utemeljenju Karmapa Fondacije za Evropu.

Svrha Fondacije je da predano sprovodi i podržava moje religijske, humanitarne,

Svrha Fondacije je da predano sprovodi i podržava moje religijske, humanitarne, obrazovne i srodne ak tivnos ti. Kao takva, ona direktno omogučava ispunjenje mojih odgovornosti kao duhovnog vodje u čijem okrilju su darma centri, učenici, aktivnosti i projekti diljem Evrope.

Nadam se da če svi evropski centri potpomaga ti i saradjiva ti sa Karmapa Fondacijom za Evropu u sprovodjenju njenih darma ak tivnos ti. Namjera fondacije je da kroz svoje akcije i inicija tive doprinese širenju Budinog ucenja, ali i mira i harmonije u Evropi i svijetu. Takodje je neophodno da svi zajedno radimo na uklanjanju mogučih prepreka u ostvarenju naših ciljeva.

Zahvaljujem osnivačima i svim članovima Karmapa Fondacije na ideji i trudu koji su uložili u osnivanje Fondacije. Neka njihov predani rad donese boljitak za sva biča.

Karmapa Signature