Letter from His Holiness Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje (NL)

by Wangdu on 6 November, 2015

Ik spreek mijn grote voldoening uit over het welslagen van de oprichting van de Karmapa Foundation in Europa. Ik zie de Foundation als de organisatie die gewijd is aan het bevorderen van mijn religieuze, liefdadige, educatieven en verwante activiteiten in Europa. Als zodanig ondersteunt de Foundation mij in het vervullen van mijn verantwoordelijkheden als geestelijk leider, om te zorgen voor zowel de Europese dharma centers en hun leerlingen, als ook om te voorzien in andere activiteiten en projecten in Europa.

Ik hoop dat al onze dharma centra in Europa samen kunnen werken met de Karmapa Foundation om deze te helpen de dharma opdracht te vervullen en op die manier met succes niet alleen de leer van de Boeddha maar ook vrede en harmonie in Europa en de wereld te bevorderen door middel van ons handelen en onze initiatieven. Het is essentieel dat de Foundation en de centra samenwerken om obstakels te verwijderen die zich voordoen en die onze religieuze en liefdadige doelstellingen kunnen verstoren.
Ik ben dankbaar aan de leden-oprichters en de staf van de Karmapa Foundation voor het werk en de spirituele inbreng die zij geleverd hebben voor het creëren van deze organisatie en ik bid dat al de pogingen van de Foundation voor het welzijn en voorspoed van levende wezens vrucht mogen dragen.

Karmapa Signature