Letter from His Holiness Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje (ET)

by Wangdu on 6 November, 2015

Avaldan oma siirast tunnustust Euroopa Karmapa Fondi eduka loomise puhul. Ma pean Karmapa Fondi organisatsiooniks, mis on pühendunud minu religioosse, heategevusliku, haridusalase ja muu tegevuse hõlbustamiseks Euroopas. Fond aitab mul täita spirituaalse juhi kohustusi – hoolitseda nii Euroopa dharma keskuste kui ka õpilaste eest, – ning samuti läbi viia muid tegevusi ja projekte kogu Euroopas.

Ma loodan, et kõik meie dharma keskused Euroopas saavad Karmapa Fondiga koostööd teha ja aitavad tal ellu viia dharma missiooni, edendades oma ettevõtmiste ja algatuste kaudu mitte üksnes Buddha õpetusi, vaid ka rahu ja harmooniat Euroopas ja kogu maailmas. Väga oluline on ühiselt pingutada selle nimel, et eemaldada kõik takistused meie religioossete ja heategevuslike eesmärkide saavutamiselt.

Olen tänulik kõikidele Karmapa Fondi asutajaliikmetele ja töötajatele nende tehtud töö ja jagatud mõtete eest fondi loomisel ning ma palvetan, et kõik organisatsiooni poolt elusolendite hüvanguks tehtavad jõupingutused kannaksid vilja.

Karmapa Signature