Hans Hellighed Den 17. Karmapa

Ogyen Trinley Dorje

Vogter af Buddha Aktiviteter

 

Den første Karmapa Dusum Khyenpa (1110-1193) indførte systemet med genkendelse af reinkarnerede lamaer i Tibet for over 900 år siden, da han forudsagde sin egen genfødsel. ’Karmapa’ betyder på tibetansk en som opretholder Buddha aktiviteter. Karmapa grundlagde også Karma Kagyu grenen af Kagyu skolen, indenfor Tibetansk Buddhisme. Alle seksten Karmapaer blev mestre med specielle kvaliteter, højt respekterede og tilbedte af alle de forskellige skoler indenfor Tibetansk Buddhisme og af befolkningen i Tibet og hele Himalaya regionen. Nogle af Karmapaerne blev endog lærere for Mongolske og Kinesiske Kejsere. Da den 16. Karmapa måtte flygte fra Tibet og kom til Sikkim, skænkede Kongen af Sikkim ham jord til at bygge et stort klosteranlæg, som senere blev Rumtek Monastery.

A film by: tOm Zachmeier

Hans Hellighed den 17. Karmapa, Ogyen Trinley Dorje, blev født 1985 i en afsidesliggende egn af det østlige Tibet, i en nomadefamilie. Han blev fundet ifølge instrukser indeholdt i et forudsigelses brev, som den 16. Karmapa havde efterladt sig og hans identitet blev bekræftet ikke bare af Tai Situ Rinpoche og Goshir Gyaltsap Rinpoche, men også af Hans Hellighed den 14. Dalai Lama. I 1992 blev Karmapa tronet i Tsurphu, Karmapa liniens traditionelle hovedsæde i Tibet.

Allerede fra en tidlig alder viste han tegn på at ville blive en leder af stor styrke og viden. Han gav sin første offentlige indvielse som otte årig og beherskede snart alle de belæringer, som lamaerne i Tsurphu kunne tilbyde. Han begyndte at lede renoveringen af Tsurphu klosteret, som var under ombygning. Han byggede også en Shedra (højere skole), til videreuddannelse af munkene i Tsurphu,samtidig med at han vejledte Kagyu klostre og centre rundt omkring i verden. Den unge Karmapa tiltrak trofaste tilhængere fra hele Tibet og fra mange fremmede lande. Han genkendte også reinkarnationer af andre vigtige Kagyu lamaer, såsom Jamgon Kongtrul Rimpoche.

I en alder af 14 år traf Karmapa den farligste og mest udforderende beslutning, nemlig at flygte fra Tibet til Indien. Dette af to vigtige grunde: For det første fik han ikke lov til at bringe sine lærere fra Indien til Tibet og kunne derfor ikke fuldføre sin traditionelle træning som åndelig leder. For det andet så Karmapa tegn på at han ville blive brugt af kineserne, mod Hans Hellighed Dalai Lama.

Hele verden så til i beundring da den 14 årige Karmapa ankom til Dharamsala i begyndelsen af det 21.århundrede og søgte tilflugt ved fødderne af Hans Hellighed Dalai Lama. Den indiske regering og befolkningen modtog ham som en æret gæst og siden da har Karmapa boet i Gyuto Klosteret i Dharamsala og har fået en traditionel kloster uddannelse og alle de nødvendige transmissioner under vejledning af Kagyu mestre og Hans Hellighed Dalai Lama, der har udpeget Khenchen Trangu Rinpoche, som hans hoved underviser.

Udover at være en lærd og en lærer indenfor alle dele af den Tibetanske Buddhisme, er også hans digte, malerier og kaligrafi – og især hans skuespil og sange, der er komponerede og instruerede i samarbejde med ’Tibetan Institute of Performing Arts’- højt værdsatte. Karmapa nyder at studere sprog og kulturer fra forskellige asiatiske og vestlige civilisationer og har fået undervisning i Sanskrit, Hindi Kinesisk, Koreansk Vietnamesisk og Engelsk. Hans Hellighed er også levende interesseret i moderne videnskab og har taget aktiv del i ’Mind and Life’ konferencer med Hans Hellighed Dalai Lama i Dharamsala.

Karmapa har, allerede i en ung alder, personligt taget ansvaret som leder af Karma Kagyu grenen af Buddhismen og har indenfor en kort årrække bragt mange reformer og fremskridt i studierne og diciplinerne i Karma Kagyu klostrene. Karmapa bruger Kagyu Monlam som udgangspunkt for sine aktiviteter. Dette årlige bønne møde tiltrækker i tusindvis af munke, nonner og tilhængere fra hele verden og specielt fra Himalaya regionen. Karmapa indledte sine reformer med at lære munke og nonner hvorledes de skal klæde sig, sidde, gå og lave prostrationer korrekt og derefter hvorledes de skal meditere og bede. Det internationale ’Kagyu Monlam Chenmo’ er et under, ikke kun på grund af dets inspirerende bønner, men også for dets diciplin og dets internationale deltagelse. Bønnerne og belæringerne bliver simultant oversat til 12 sprog og web-cast over hele verden.

I 2007, efter selv at have været vegetar i flere år , bad Hans Hellighed sine klostre om at ophøre med at servere kød i deres spisesale. Han forklarede at hvis vi skulle udvise ægte medfølelse med dyrene og nære et ægte ønske om at mindske deres lidelser, burde vi også prøve at gøre det i praksis. Ved afslutningen af denne belæring raktes tusinder af hænder i vejret fra munke, nonner og lægfolk, som alle aflagde løfte om at blive vegetarer. Dette er en vidunderlig demonstration af den måde Hans Hellighed underviser på, gennem sit eksempel.

Karmapa har også indført store ændringer i uddannelsen af munke og nonner. Hans hellighed har ændret strukturen i de årlige ’Kagyu Gunchö’, vinter-debatterne, hvor klosterskolerne mødes i en måned for at studere og debattere Buddhistisk filosofi. Nutildags inkluderer vinter-debatterne konkurrencer med præmier til den bedste skole, den bedste debattør og den mest entusiastiske elev. Samtidig giver Hans hellighed belæringer i en vigtig Kagyu filosofisk tekst og debatterne efterfølges af en tredages konference.

I 2014 skabte Karmapa historie ved at indføre en årlig ’Arya Kshema Winter Dharma’ samling for Karma Kagyu nonner og ved at udvide deres adgang til en skærpet uddannelse for nonner. Omkring 300 nonner deltog. Nonnerne debatterede ikke bare, men ledede alle aktiviteterne inklusive ritualer, korsang og styringen af hele samlingen. Dette er kun et eksempel på hvorledes Karmapa arbejder på at give magt til kvinder på alle områder.

I 2009 ved en TED (tecnology, entertainment, design) konference i Mysore erklærede Karmapa, at det var de spirituelle lederes pligt at spille en ledende rolle i at addressere samfundsproblemer som miljøet og kvindernes rettigheder. Hans Hellighed har selv personligt forpligtet sig hertil og inspirerer andre til at følge efter.

Karmapa ser beskyttelse af miljøet som synonymt med Dharma praksis. Han har sagt at i sidste instans så han gerne at Tibetansk Buddhistiske klostre førte an i deres egne områder indenfor miljøspørgsmål, især fordi samfundene i Himalaya er begyndt at mærke følgerne af klimaforandringerne.I 2009 grundlagde Hans Hellighed ’Khoryug’ (miljø på tibetansk) som han stadig leder. Khoryug er en sammenslutning af øko-buddhistiske klostre i Himalaya. Idag består sammenslutningen af over 55 Buddhistiske munke- og nonneklostre, som iværksætter miljøprojekter i hele Himalaya regionen. Ved siden af ’Environmental Guidelines’ har sammenslutningen også publiseret en populær bog: ’108 ting du kan gøre for at beskytte Jorden’. Udenfor Himalaya opfordrer Karmapa mennesker i de udviklede lande til at bruge færre resourcer og til at forenkle deres liv.

Karmapa er en regelmæssig og populær gæst på tibetanske skoler og læreanstalter. Han er blevet et eksempel på mod, troskab og på stærk fastholden af autentiske traditioner, samtidig med en åbenhed overfor positiv moderne indflydelse for tibetanerne generelt, specielt de unge. Tibetanere som bor i Tibet kalder Dalai Lama, Panchen Lama og Karmapa for Tibets sol, måne og stjerne. Karmapas engagement i den yngre generation har resulteret i 2 vigtige bøger: ’The future is now’ og ’The heart is noble’. Karmapa har ofte sagt at han føler sig tæt forbundet med nutidens unge og gerne vil inddrage dem i diskussioner og dialoger.

Karmapa har ligeledes deltaget i mange inter-religiøse dialoger og Buddhist konferencer hvor han fremhæver miljøspørgsmål, kvinde- og ungdomsspørgsmål og respekt for alle spirituelle retninger og taler mod sekterisme.

Karmapa er traditionel, autentisk, innovativ og artistisk i sin måde at gøre tingene på. For eksempel udførte han i januar 2014 Guru Padma Sambhava lama dans i Bodhgaya på den mest autentiske, traditionelle måde. Dog inviterede han nonner til at deltage i de hellige danse, noget som aldrig tidligere er sket i Karma Kagyu traditionen. Disse danse er nogle af de mest velsignede og storslåede religiøse optrin i tibetansk Buddhistisk kultur.

Hans Hellighed den 16. Karmapa rejste til mange lande i Europa og Amerika og etablerede mange centre og grupper. Efterfølgende har støtter og tilhængere af Karmapa gentagne gange bedt den 17. Karmapa om at aflægge besøg. I maj 2008 aflagde Karmapa sit første besøg i vesten, i U.S.A. hvor han gav belæringer i mange af sine egne Dharma centre, såvel som i store offentlige haller og arenaer. Han besøgte U.S.A. igen i 2011.

Nu i 2014 rejser Karmapa for første gang til Europa og opfylder dermed sit længe nærede ønske om at besøge denne verdensdel. Ligesom sin forgænger føler også den 17. Karmapa en stærk personlig tilknytning til Europa. Han siger ofte at han føler, at han i et af sine tidligere liv var født som bonde i Europa.

 

Text provided by KFE Representative for Denmark Ms Dechen Algren Chungyalpa