Hans Helighet den 17:e Karmapa

Ogyen Trinley Dorje

Buddha Aktiviteternas Beskyddare

 

Den förste Karmapa Dusum Khjenpa (år 1110-1193) började metoden att känna igen reinkarnerade Lamor i Tibet för mer än 900 år sedan genom att förutse sin egen återfödelse.¨Karmapa¨ betyder på tibetanska den som försvarar Buddhornas aktiviteter. Karmapa grundade även Kagyu-skolans Karma Kagyu-gren inom den tibetanska buddhismen. Alla sexton Karmaper fram till idag blev mästare med speciella egenskaper, högt respekterade och vördade av de olika skolorna inom tibetansk buddhism av det tibetanska folket och hela Himalaya området. Några av Karmaperna blev även lärare till de mongoliska och kinesiska härskarna. När den 16:e Karmapa flydde ur Tibet och anlände till Sikkim, erbjöd Kungen av Sikkim honom mark att bygga ett stort kloster som senare blev Rumtek-Klostret.

A film by: tOm Zachmeier

Hans Helighet den 17:e Karmapa, Ogyen Trinley Dorje,föddes 1985 i ett avlägset hörn i Östra Tibet hos en nomad-familj. Han hittades genom att följa instruktionerna som fanns i ett brev med förutsägelser som den 16:e Karmapa lämnat efter sig och hans identitet fastställdes inte bara av Tai Situ Rinpoche och Gyaltsab Rinpoche utan också av Hans Helighet den 14:e Dalai Lama. Under 1992 blev Karmapa installerad på Tsurphu-klostret, det traditionella sätet för Karma Kagyu-skolan I Tibet.

Redan vid tidig ålder visade han tecken på att bli en ledare med stor kraft och lärdom. Han gav sin första allmänna initiering vid åtta års ålder och bemästrade snart all den undervisning som munkarna vid Tsurphu–klostret hade att erbjuda. Han tog över ledningen för restaureringen av Tsurphu klostret, som höll på att byggas upp igen. Han konstruerade även en Shedra, ett kloster-universitet, vid Tsurphu. Samtidigt vägledde han center runtom i världen. Den unge Karmapa blev en magnet för lärjungar runtom i Tibet och på talrika platser I världen. Han började även att identifiera andra viktiga Kagyu lamors reinkarnationer, såsom Jamgon Kongtrul Rinpoche.

Vid fjorton års ålder, bestämde Karmapa att ta den farligaste och mest utmanande riktlinjen genom att fly från Tibet till Indien. Detta av två anledningarna. Den första för att hans lärare inte fick tillstånd att resa från Indien till Tibet. Därigenom kunde han inte tillgodogöra sig sin traditionella utbildning som andlig ledare. Den andra, var att Karmapa såg tecken på att han skulle kunna komma att användas ot Hans Helighet Dalai Lama.

Världen betraktade med förundran den fjortonårige Karmapa som anlände till Dharamsala vid början av det tjugonde århundradet och tog sin tillflykt vid Hans Helighet Dalai Lamas fötter. Det indiska folket och den indiska regeringen tog emot honom som en ärevördig gäst och sedan dess har han varit bosatt i Gyuto-kloster I Dharamsala. Han har fått sin traditionella undervisning och alla nödvändiga andliga överföringar under vägledning av olika Kagyu mästare och H.H. Dalai Lama som utsåg Khenchen Thrangu Rinpoche till hans huvudlärare.

Förutom att vara en lärd man och lärare I de olika skolorna inom de tibetanska buddhistiska studierna är hans dikter, målningar, kalligrafier och inte minst hans teater-stycken och sånger komponerade och dirigerade tillsammans med artister från Tibetan Institute of Performing Arts, är högt uppskattade. Han njuter av att studera språk och kulturer hos olika Asiatiska och Västerländska samhällskick och har läst Sanskrit, Hindi, Kinesiska, Koreanska, Vietnamesiska, och Engelska språk. Han är även intresserad av modern vetenskap och har varit aktiv deltagare i Mind and Life Conferences med H.H. Dalai Lama i Dharamsala.

Karmapa tog över ansvaret att leda den buddhistiska Karma Kagyu-skolan vid en tidig ålder och har inom en kort tid genomfört många reformer och skapat utveckling i undervisning och disciplin inom Karma Kagyu klostren och nunneklostren. Karmapa stiftade Kagyu Mönlam en huvudplattform för sina aktiviteter. Detta årliga böne-möte
i Bodhgaya attraherar tusentals munkar, nunnor och lärjungar från hela världen och då speciellt från Himalayaregionen. Karmapa började sina reformer genom att lära munkarna och nunnorna hur de ska klä sig, sitta, gå och knäfalla på rätt sätt, därefter lärde han hur de ska meditera och be. Den internationella Kagyu Mönlam Chenmo är ett under, inte enbart för dess inspirerande böner utan också för dess disciplin och internationella deltagande. Bönerna och undervisningen är översatt simultant till 12 språk och går ut på webb-cast världen över.

År 2007, efter flera år som vegetarian,bad Hans Helighet sina kloster att sluta servera all slags kött i sina matsalar. Han förklarade att om vi skulle ha en genuin medkänsla gentemot djuren och strävan att minska deras lidande, bör vi också forsöka att göra detta I praktiken. Vid slutet av hans undervisning höjdes tusentals händer av munkar, nunnar och lekmän, som tog ett åtagande att bli vegeterianer. Detta är en underbar demonstration av hur han undervisar genom sitt egna goda exempel.

Karmapa har också åstadkommit stora förändringar i undervisningen på kloster universiten. Han har förändrat strukturen i de årliga Kagyu Gunchö, vinter debatten, då kloster universiteten samlas för att under en månad studera och debattera buddhistisk filosofi. Nu för tiden inkluderar Vinter-debatterna en tornering med pris till det bästa universitetet, bästa individuella debattörerna och den mest entustiastiska eleven. Under denna tid ger Hans Helighet undervisning ur en viktig Kagyu filosofisk text och debatterna följs av en tre dagar lång konferens.

År 2014 gjordes en historisk handling genom att han instiftade en årlig Arya Kshema Winter Dharma Gathering för Karma Kagyu nunnor och vidgade deras möjligheter till rigorös utbildning för nunnor. Omkring 300 nunnor deltog. Nunnorna inte bara debatterade utan tog även hand om alla aktiviteter, såsom ritualer, det liturgiska mässandet, och disciplin för hela sammankomsten. Detta är bara ett av de exempel som illustrerar hur Karmapa arbetar med att bemyndiga kvinnor inom alla områden.

Under år 2009 vid en TED conference I Mysore framhöll Karmapa att ansvaret ligger på de andliga ledarna att ta en ledande roll med att bemöta sociala frågor, såsom den rådande miljökatastrofen och kvinnofrågorna. Han själv har förbundit sig att ta sådant ansvar personligen och samtidigt inspirera andra att följa efter.

Karmapa ser bevarandet av miljön som lika med att utöva Dharma. Han har sagt att han vill se tibetanska buddhistkloster blir ledande i miljöfrågor i respektive samhällen. Särskilt nu då samhällen i Himalaya har börjat erfara de enorma konsekvenserna av klimatförändringen. Under 2009 grundade han och är fortfarande, ordförande i Khoryug (miljö på Tibetanska), en sammanslutning av eko-buddhistka kloster och nunnekloster som nyttjar miljövänliga projekt I Himalaya-regionen. Tillsammans med Environmental Guidelines, har samfundet också gett ut en populär broschyr som heter 108 Things You Can Do To Protect the Earth. Förutom i Himalaya uppmuntrar han människor runtom i världen att använda mindre resurser och förenkla sina liv.

Karmapa är en frekvent och uppskattad besökare vid tibetanska skolor och universitet. Han har blivit ett exempel på mod, förtroende och är en stark beskydare av genuina traditioner. Samtidigt förblir han öppen inför positivt modernt inflytande på tibetaner I stort och då I synnerhet ungdomarna. Tibetaner I Tibet kallar Dalai Lama, Panchen Lama och Karmapa för Tibets sol, måne,och stjärna. Karmapas förbindelse med den yngre generationen har varit inspiration till två viktiga böcker: The Future is Now och The Heart is Noble. Karmapa har många gånger sagt att han känner en stark förbindelse med dagens ungdom och han gillar att föra diskussioner och dialog med dem.

Karmapa har också deltagit i mången ekumenisk samverkan genom dialoger och buddhistiska konferenser där han har förespråkat miljöfrågor, kvinnorättsfrågor, frågor gällande ungdom och där han förespråkar ickesekterianism samt respekt för alla andliga vägar.

Han är traditionellt, genuin, nyskapande och konstnärlig i sitt sätt att genomföra saker Exempelvis: i januari 2014 uppförde han en lamadans till Guru Padma Sambhava i Bodhgaya som utfördes på exakt traditionellt sätt. Men, han bjöd in nunnorna i de heliga danserna, någonting som aldrig tidigare hänt i Karma Kagyu traditionen. Dessa danser är en av de mest välsignade och magnifika andliga utföranden i den tibetanska buddhistiska kulturen.

Hans Helighet den 16:e Karmapa reste runt till många platser I Europa och Amerika och grundade många center och grupper. Till följd av det har lärjungar och anhängare till den förre Karmapa upprepade gånger bett den 17:e Karmapa att besöka dem. I maj 2008 gjorde han sitt första besök i Väst genom att resa till USA. Där undervisade han på många Dharma Center och även i stora lokaler och arenor. Han besökte USA åter 2011.

Nu, 2014 gör han sitt första besök i Europa och förverkligar sin önskan att besöka den kontinenten. Likt sin föregångare, har den 17:e Karmapa en stark känsla av personlig anknytning till Europa. Han säger ofta att han känner det som att han i ett tidigare liv fötts som bonde i Europa.

 

Text provided by KFE Representative for Sweden Ms Rosemary Renshaw