Hänen Pyhyytensä 17. Karmapa

Ogyen Trinley Dorje

Buddha-toiminnan edustaja

 

Ensimmäinen Karmapa Dusum Khyenpa (1110-1193) aloitti perinteen laman jälleensyntymän tunnistamisessa Tiibetissä yli 900 vuotta sitten,  kun hän ennusti oman jälleensyntymänsä. “Karmapa” on tiibetiä ja tarkoittaa sitä, joka toteuttaa Buddha-toimintaa. Karmapa perusti myös tiibetinbuddhalaisen Kagyu-koulukunnan Karma Kagyu -haaran. Kaikista 16 Karmapasta tuli mestareita, joilla oli erityislaatuisia ominaisuuksia, ja he olivat tiibetinbuddhalaisuuden eri koulukuntien, Tiibetin kansan ja Himalajan alueen suuresti kunnioittamia ja arvostamia. Joistakin Karmapoista tuli jopa Mongolian ja Kiinan keisareiden opettajia. Kun 16. Karmapa pakeni Tiibetistä ja saapui Sikkimiin, Sikkimin kuningas antoi hänelle maa-alueen suuren luostarikeskuksen rakentamista varten. Siitä tuli myöhemmin Rumtekin luostari.

A film by: tOm Zachmeier

Hänen pyhyytensä 17. Karmapa, Ogyen Trinley Dorje, syntyi itäisen Tiibetin syrjäseudulla paimentolaisperheeseen vuonna 1985. Hänet löydettiin seuraamalla ohjeita, joita oli 16. Karmapan jättämässä ennustuskirjeessä, ja hänet tunnistivat niin Tai Situ Rinpoche ja Gyaltsap Rinpoche kuin myös hänen pyhyytensä 14. Dalai-lama. Vuonna 1992 Karmapa kruunattiin Tsurphun luostarissa, jossa on Karmapan perimyslinjan perinteinen valtaistuin.

Jo hyvin nuorena hän osoitti merkkejä siitä, että hänestä on tulossa voimakas ja oppinut johtaja. Hän antoi ensimmäisen julkisen voimansiirron 8-vuotiaana ja pian hän hallitsi kaikki opetukset, joita Tsurphun munkit saattoivat hänelle tarjota. Hän alkoi ohjata Tsurphun luostarin peruskorjausta, kun sitä rakennettiin uudelleen. Hän rakennutti myös shedran eli luostarikorkeakoulun Tsurphuun samalla kun hän opasti luostareita ja keskuksia ympäri maailman. Nuori Karmapa veti puoleensa oppilaita kaikkialta Tiibetistä ja monista ulkomaista. Hän alkoi myös tunnistaa muita tärkeitä Kagyu-lamojen jälleensyntymiä kuten Jamgon Kongtrul Rinpochen.

14-vuotiaana Karmapa päätti ryhtyä vaaralliseen ja haastavaan tehtävään ja paeta Tiibetistä Intiaan pääasiassa kahdesta syystä. Ensinnäkään hän ei saanut lupaa tuoda Tiibetiin opettajiaan Intiasta, eikä voinut näin aloittaa perinteistä koulutusta henkiseksi johtajaksi. Toiseksi Karmapa näki merkkejä, että häntä käytettäisiin hänen pyhyyttään Dalai-lamaa vastaan.

Maailma seurasi pelonsekaisella jännityksellä, kun 14-vuotias Karmapa saapui Dharamsalaan 2000-luvun alussa ja hakeutui hänen pyhyytensä Dalai-laman huomaan. Intian hallitus ja kansa ottivat hänet vastaan kunniavieraana, ja siitä lähtien hän on asunut Gyuton luostarissa Dharamsalassa ja saanut perinteisen luostarikoulutuksen ja kaikki välttämättömät opetukset Kagyu-mestareilta ja hänen pyhyydeltään Dalai-lamalta, joka nimitti Khenchen Thrangu Rinpochen hänen pääohjaajakseen.

Sen lisäksi, että Karmapa on oppinut ja opettaja kaikilla tiibetinbuddhalaisuuden alueilla, hänen runonsa, maalauksensa, kalligrafiansa sekä erityisesti näytelmät ja laulut, joita hän on ohjannut ja säveltänyt Tibetan Institute of Performing Artsin taiteilijoiden kanssa, ovat hyvin arvostettuja. Hän opiskelee mielellään Aasian ja läntisen kulttuuripiirin kieliä ja kulttuureita ja on opiskellut sanskritia, hindiä, kiinaa, koreaa, vietnamia ja englantia. Hän on myös kiinnostunut modernista tieteestä ja on osallistunut aktiivisesti Dalai-laman Mind and Life -konferensseihin Dharamsalassa.

Karmapa otti nuorella iällä vastuulleen johtaa buddhalaisuuden Karma Kagyu -koulukuntaa ja hän on jo lyhyessä ajassa saanut aikaan monia uudistuksia ja edistystä Karma Kagyu munkki- ja nunnaluostareiden opiskelussa ja toiminnassa. Karmapa on ottanut Kagyu Mönlamin toimintansa keskiöön. Tämä vuosittainen rukoustapahtuma Bodhgayassa vetää puoleensa tuhansia munkkeja, nunnia ja seuraajia ympäri maailman ja erityisesti Himalajan alueelta. Karmapa aloitti uudistuksensa opettamalla munkeille ja nunnille ensin, kuinka pukeutua, istua, kävellä ja tehdä täyskumarruksia oikein ja sitten, kuinka meditoida ja rukoilla. Kansainvälinen Kagyu Mönlam Chenmo on merkittävä tapahtuma, ei vain inspiroivien rukoustensa, vaan myös järjestäytyneen toteutuksen ja kansainvälisen osallistumisen vuoksi. Rukoukset ja opetukset simultaanitulkataan 12 kielelle ja lähetetään verkossa kaikkialle maailmaan.

Vuonna 2007 oltuaan useita vuosia kasvissyöjä hänen pyhyytensä pyysi luostareita lopettamaan kokonaan lihan tarjoilemisen ruokaloissaan. Hän selitti, että jos meillä on aitoa myötätuntoa eläimiä kohtaan ja pyrkimys vähentää niiden kärsimyksiä, meidän kaikkien tulisi toteuttaa sitä käytännössä. Hänen opetustensa päätteeksi tuhansien munkkien, nunnien ja tavallisten ihmisten kädet nousivat sen merkiksi, että he tekivät sitoumuksen tulla kasvissyöjiksi. Tämä on hieno esimerkki hänen tavastaan opettaa omalla esimerkillään.

Karmapa on myös tehnyt muutoksia luostarioppilaitosten koulutuksessa. Hän on muuttanut vuosittaisen Kagyu Gunchön, talviväittelyiden, rakennetta. Näissä tilaisuuksissa luostarioppilaitokset kokoontuvat kuukaudeksi yhteen opiskelemaan ja väittelemään buddhalaisesta filosofiasta. Nykyään Kagyu-talviväittelyihin kuuluu kilpailu, jossa palkitaan parhaat luostarikoulut, parhaat väittelijät ja innostuneimmat opiskelijat. Tilaisuuden aikana hänen pyhyytensä opettaa tärkeitä Kagyu-filosofian tekstejä ja väittelyitä seuraa kolmipäiväinen konferenssi.

Vuonna 2014 Karmapa teki historiaa perustamalla vuosittaisen Arya Kshema -talvidharma-kokoontumisen nunnille ja laajentamalla näin nunnien koulutusta. Noin 300 nunnaa osallistui. Nunnat eivät vain väitelleet, vaan myös ottivat hoitaakseen kaikki toiminnot, joihin sisältyi rituaaleja, laulamista ja koko tilaisuuden järjestäminen. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, kuinka Karmapa työskentelee kaikilla alueilla naisten voimaannuttamisen hyväksi.

Vuonna 2009 TED-konferensissa (Technology, Entertainment, Design) Mysoressa Karmapa ilmoitti, että on henkisten johtajien vastuulla ottaa johtava rooli ympäristökriisin ja naisten aseman kaltaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Hän on itse sitoutunut tekemään niin, ja kannustaa myös muita tekemään samoin.

Karmapa näkee ympäristönsuojelun olevan synonyymi dharman harjoittamiselle. Hän on sanonut, että viime kädessä hän toivoisi, että tiibetinbuddhlaiset luostarit ottaisivat omissa yhteisöissään johtavan aseman ympäristökysymyksissä, erityisesti kun Himalajan yhteisöt alkavat kohdata ilmastonmuutoksen valtavia seurauksia. Vuonna 2009 hän perusti Khoryugin (“ympäristö” tiibetiksi), Himalajan eko-buddhalaisten luostareiden järjestön, jonka puheenjohtaja hän on edelleen. Nykyään järjestö koostuu yli 55 buddhalaisesta munkki- ja nunnaluostarista, jotka toimeenpanevat ympäristöhankkeita Himalajan alueella. Järjestö on tehnyt ympäristöohjeet luostareille, ja sen lisäksi suositun esitteen nimeltä 108 asiaa jotka voit tehdä Maan suojelemiseksi. Hän kannustaa myös ihmisiä kehittyneissä maissa käyttämään vähemmän luonnonvaroja ja yksinkertaistamaan elämäänsä.

Karmapa vierailee säännöllisesti tiibetiläisissä kouluissa ja opistoissa. Hänestä on tullut esimerkki rohkeudesta ja antaumuksesta ja hän on vahva aitojen perinteiden ylläpitäjä samalla kun hän pysyy avoimena myönteisille moderneille vaikutteille, mitä tulee tiibetiläisiin yleensä ja erityisesti nuorisoon. Tiibetissä elävät tiibetiläiset kutsuvat Dalai-lamaa, Panchen-lamaa ja Karmapaa Tiibetin auringoksi, kuuksi ja tähdeksi. Karmapan sitoutuminen nuorempaan sukupolveen on tuottanut kaksi tärkeää kirjaa: The Future is Now ja The Heart is Noble. Karmapa on sanonut monta kertaa, että hän kokee syvää yhteyttä nykynuoriin ja keskustelee mielellään heidän kanssaan.

Karmapa on osallistunut myös moniin uskontojen välisiin keskusteluihin ja buddhalaisiin konferensseihin, joissa hän nostaa esiin erityisesti ympäristökysymyksiä, naisten ja nuorten asioita ja edistää ei-lahkolaista lähestymistapaa ja kunnioitusta kaikkia henkisiä polkuja kohtaan.

Hän on perinteinen, aito, innovatiivinen ja taiteellinen tavassaan tehdä asioita. Esimerkiksi tammikuussa 2014 hän esitti Guru Padma Sambhava -lamatanssin Bodhgayassa tavalla, joka noudatti tarkasti aitoa perinnäistapaa. Samalla hän kutsui nunnat osallistumaan pyhiin tansseihin, mitä ei ole Karma Kagyu -perinteessä tapahtunut koskaan ennen. Nämä tanssit ovat tiibetinbuddhalaisen kulttuurin siunatuimpia ja suurenmoisimpia uskonnollisia esityksiä.

Hänen pyhyytensä 16. Karmapa matkusti moniin paikkoihin Euroopassa ja Amerikassa ja perusti monia keskuksia ja ryhmiä. Sen seurauksena Karmapan seuraajat ja tukijat ovat useasti pyytäneet 17. Karmapaa vierailemaan luonaan. Toukokuussa 2008 Karmapa matkusti ensimmäistä kertaa länteen, Yhdysvaltoihin, jossa hän opetti useissa hänen ohjauksessaan olevissa dharmakeskuksissa sekä muilla suurilla areenoilla. Hän vieraili Yhdysvalloissa uudelleen vuonna 2011. Nyt vuonna 2014 hän tulee ensimmäistä kertaa Eurooppaan ja täyttää näin vanhan hartaan toiveensa vierailla tällä mantereella. Kuten edeltäjänsä, myös 17. Karmapa tuntee vahvaa henkilökohtaista yhteyttä Eurooppaan. Hän toteaa usein, että hänellä on tunne, että jossain edellisessä elämässään hän syntyi maanviljelijäksi Eurooppaan.

 

Text provided by KFE Representative for Finland Ms Anne Ahonen and Mrs Soili Takkala